Coachen directeur
Vanaf de zomervakantie coach ik een jonge startende directeur.
Tijdelijk directeur
Medio maart 2023 ben ik gestart als tijdelijk directeur op een school in Vroomshoop.
Coachen directeur en team
In januari ben ik gestart met gesprekken en een coachingstraject op een school. Het betrof hier de samenwerking tussen het team en de directeur. 
Tijdelijk directeur
In maart 2022 werd ik benaderd om te gaan werken als tijdelijk directeur op een school in Vroomshoop waar de directeur door ziekte was uitgevallen. 
Coachen van een startende leerkracht
In Enschede mocht ik een startende leerkracht begeleiden. 
Werken als leerkracht
In de periode oktober 2021 t/m februari 2022 heb ik les gegeven aan verschillende scholen in diverse groepen.
Afscheid op de Prof. Huizingschool
Op 1 oktober heb ik afscheid genomen van de Huizingschool. Op deze school heb ik ruim een jaar gewerkt als tijdelijk directeur. Ik heb er veel geleerd en met plezier mogen werken aan een behoorlijke uitdaging en ik kan vol trots zeggen dat ik daarin geslaagd ben. Ik ben het team dankbaar dat ik samen met hen een waardevol jaar heb gehad.
Het is dan ook altijd prettig om kaartjes te ontvangen met mooie woorden erop.
Tijdelijk directeur
Op 20 augustus ben ik gestart op de Prof. Huizingschool als tijdelijk directeur. Deze school in Enschede is een cluster 2 school. 
Invallen als leerkracht
Ik heb me aangemeld bij het Mobiliteitscentrum van OBT om invalwerkzaamheden te verrichten.
"Een luisterend oor die mij, maar ook het team, vertrouwen gaf"
Trots op een reactie van een directeur die ik mocht begeleiden:"In het najaar van 2018 raakte ik steeds meer verwikkeld in lichamelijke- en psychische problemen die jaren daarvoor al waren ontstaan door privéomstandigheden. Het combineren van werk en privé werd voor mij een steeds grotere last en lukte daardoor steeds minder goed. Echter, ik wilde niet ziek bij huis komen te zitten! Ik wilde graag onderdeel blijven uitmaken van het sociale leven. In overleg met de bestuurder hebben we toen Gerrit gevraagd om te komen ondersteunen in de school. Gerrit was er twee dagdelen in de week en kon op die manier veel lopende zaken van mij overnemen, zodat ik mij kon richten op overige belangrijke zaken. Wat ik daarbij als plezierig heb ervaren is dat ik ‘de directeur van de school’ kon blijven. Gerrit gaf mij die ruimte, maar was er wel om aan te geven en te sparren wanneer er besluiten moesten komen. Op deze wijze kon ik de school laten blijven ontwikkelen. Naast de directe schoolse zaken, kon ik met Gerrit ook goed praten over privézaken die mij nog bezig hielden. Een luisterend oor die mij, maar ook het team, vertrouwen gaf. Uiteindelijk is het ‘ons’ gelukt om de ondersteuning door Gerrit af te bouwen, waarna ik mijn werkzaamheden weer volledig kon uitvoeren. Een lastige periode in mijn leven die ‘werkbaar’ werd door de ondersteuning van Gerrit".B.

Uitval van een directeur in het basisonderwijs helpen voorkomen.

De werkdruk is soms zo hoog dat het soms als beklemmend wordt ervaren. Iedereen ziet er tegenop af te moeten haken en uiteindelijk in de ziektewet te belanden. Uit mijn ervaring blijkt dat wanneer er tijdig hulp wordt ingeroepen in de vorm van ondersteuning en coaching veel leed voorkomen kan worden. Naast dit leed speelt ook een financieel aspect wanneer er overgegaan moet worden tot vervanging. Samen de kar tijdelijk vlot trekken kan soms veel misère voorkomen. Neem contact met mij op voor meer info

 

De Lettertrein (Kids-Learning)

De Lettertrein is een compleet lespakket voor de ontluikende geletterdheid. Op een speelse manier maken zowel peuters als kleuters kennis met letters in elke vorm: letterteken, letterklank, de positie van een letter in een gesproken en geschreven woord en nog veel meer! Meer weten....neem contact met mij op.

 

Bestuurder werpt de directeur een boei toe.

Bij uitval door psychische klachten, overheerst bij een directeur het gevoel van “het in de steek laten” en “niet competent” zijn. Dit kun je als bestuurder voorkomen door tijdig te signaleren en adequaat te handelen. Aangezien dit voor de directeur een lastig onderwerp is en blijft, is het aan de bestuurder om hierin de leidende rol te nemen.

Vorig schooljaar kreeg ik de vraag van een bestuurder of ik een directeur de nodige ondersteuning wilde bieden. De opdracht bestond uit het overnemen van bepaalde taken en het luisteren naar en sparren over de vragen waar de directeur mee worstelde. Dit heeft geleid tot goede gesprekken en ik kon mijn ervaring als directeur toepassen bij de diverse taken die er lagen. Het prettige hiervan was dat de directeur, ondanks zijn verminderde energie en psychische belastbaarheid, op zijn plek kon blijven functioneren. Samen vormden we een duo dat tot doel had om de school goed te laten draaien en te zorgen dat de directeur niet hoefde af te haken. Wie wil dat niet in een periode waarin je vraagtekens plaatst bij alles wat er van je gevraagd wordt, je niet zo snel meer een oplossing ziet en verstrikt raakt in “alles wat nog moet”?

De directeur voelt zich niet eenzaam maar heeft een praatpaal, hij kan bij iemand met zijn vragen terecht, de angst voor het zich ziek melden wordt wat kleiner. Hij ervaart deze situatie letterlijk en figuurlijk als de boei die hem toegeworpen wordt.

Het grote voordeel van deze samenwerking is dat de school verder draait, een ondersteuner verricht de zaken die passen bij het gemaakte beleid en voor het personeel en de ouders geeft het een gevoel dat de bestuurder er alles aan gelegen is om iedereen bij te staan en het onderwijs aan de kinderen op een professionele wijze door gaat. Door goede gesprekken te voeren met bestuurder, directeur, personeel en ouders wordt er naar oplossingen gezocht die bestendig zijn voor zowel de school als de directeur.

In de periode dat ik een directeur mocht begeleiden werd door hem aangegeven dat hij waardeerde dat zijn bestuurder zoveel inspanning aan de dag legde voor hem en dat hem dat een gevoel van vertrouwen gaf. Daarnaast waardeerde hij dat ik een luisterend oor had niet alleen voor zijn taak als directeur, maar ook oog had voor en wilde luisteren naar zijn privé situatie. Veelal ligt uitval niet alleen aan school maar is het een combinatie van werk en privé. Van zijn kant vond hij het ook prettig niet geconfronteerd te worden met “thuis te moeten gaan zitten”.

De reden dat ik deze ervaring opschrijf en deel is met name de goede ervaring die mijn collega en ik hiermee hebben opgedaan. Van hieruit bestuurders en directeuren op te roepen vroegtijdig naar mogelijkheden te kijken. Preventief handelen maakt vaak heel veel leed overbodig.

Trainingen Office365
In opdracht van HCS geef ik nu alle woensdagmiddagen trainingen aan de teams van de scholen van Trefonderwijs in Drenthe.

Stichting primair onderwijs Chrono
Mijn nieuwe opdracht is bij Chrono. Deze bestaat uit het coachen van een directeur van een basisschool. Een unieke kans waar ik veel van mijn opgedane ervaring in het basisonderwijs kan gebruiken en delen. Een boeiende uitdaging.

Trainingen Office365 en Cloudwise
Vanaf nu begonnen met het trainen van de leerkrachten op de scholen binnen stichting OPONOA in opdracht van HCS. Leuke en interessante activiteit.

Werkzaamheden voor Villa Vrijland Ouderenzorg
Onlangs ben ik begonnen met ICT werkzaamheden en assistentie bij de SharePoint (Careportal) omgeving van Villa Vrijland. Vrijland is een grote villa met diverse appartementen waar de bewoners genieten van alle zorg en aandacht die gericht is op een kleine groep cliënten in een omgeving die voelt ‘als thuis’. Daarnaast ben ik behulpzaam met het opzetten van een AVG plan. Werkzaamheden waarin ik me eerst wat moet verdiepen en die vervolgens interessant zijn om hieraan, samen met het personeel, vorm te geven.

Samenwerking met HCS
Vanaf nu ben ik ook werkzaam voor Holland Computer Systems (HCS) in Hengelo. Voor dit bedrijf ga ik trainingen verzorgen op het gebied van Office 365 en SharePoint. De trainingen zullen in de 1e plaats gegeven worden voor teams van basisscholen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik gaf deze trainingen ook al als bovenschools ICT-er toen ik nog werkzaam was voor de stichting Marcant-BSV.

TopOndernemers 2.0
TopOndernemers 2.0 is hèt digitale gereedschap voor gebruikers van TopOndernemers, TopCanon, Top-o-wereld en Toptechneut. Alle materialen kunt u met deze module eenvoudig op de pc, tablet en het digibord gebruiken. U kunt TopOndernemers 2.0 inzetten bij de instructie, de verwerking en de evaluatie van de opdrachten. Het handige gebruik van de geïntegreerde "zoekfunctie" en de inzet van "Readspeaker" maken deze methode extra sterk.

Uitgangspunten
TopOndernemers biedt compleet geïntegreerd zaakvakonderwijs voor groep 3 t/m 8. De uitgangspunten in het kort zijn:

  • Zelfontdekkend leren
  • Thematisch concentrisch opgebouwd
  • Grote betrokkenheid door individuele leerinteresses te benutten
  • Ondernemende vaardigheden oefenen d.m.v. de opdrachtkaarten
  • Reflectiegesprekken
  • Extra ondersteuningsmaterialen (hulp- en kenniskaarten, kopieerbladen, materialen als aanvulling bij de opdrachtkaarten)

Wanneer uw belangstelling gewekt is en u geïnteresseerd bent in een gratis presentatie op uw locatie, laat het dan even horen door het contactformulier in te vullen.

Onlineklas
Met uitgeverij Onlineklas heb ik werkafspraken gemaakt. Ik ga voor dit bedrijf presentaties op scholen geven van TopOndernemers 2.0. Een prachtige methode voor zaakvakonderwijs oftewel wereldoriëntatie. Voor meer informatie: www.onlineklas.nl  of voor TopOndernemers naar http://www.topondernemers.nu
Daarnaast zit ik in een onderwijsontwikkelgroep van uitgeverij Onlineklas om samen met hen mee te denken over nieuwe en bestaande producten.

Website
Mijn website heeft momenteel de vorm die ik graag wil. Het logo, waar ik trots op ben, heeft een plek bovenin de site gekregen. Elke keer blijf ik aanpassingen doen om het geheel er nog beter uit te laten zien en om nieuwe ontwikkelingen te delen.

Contacten met bedrijven
De eerste contacten zijn gelegd en hieruit zijn een aantal werkafspraken gemaakt. Ik ga aan het werk voor uitgeverij Onlineklas en het ICT bedrijf HCS.