Coaching

In groep 6, toen klas 4, ben ik als leerkracht gestart op de Prins Constantijnschool in Goor. Vervolgens vele jaren les gegeven in de groepen 7 en 8. Daarna heb ik het les geven, gecombineerd met de functie van adjunct-directeur en ICT-er. Naast ICT-er op de school was ik bovenschools ICT-er van de stichting Marcant-BSV. De laatste jaren heb ik mogen genieten van het onderwijs als directeur. Tijdens mijn loopbaan heb ik diverse collega’s begeleid en gecoacht. Door naar hun verhalen te luisteren, te kijken naar de non-verbale informatie en het stellen van de juiste vragen werden knelpunten helder. Dit leidde vaak tot heldere inzichten. De oplossingen voor datgene waarmee men worstelde kwamen niet van mij, maar meestal vanuit hun antwoorden op vragen die ik ze voorlegde. De volgende stap was dat we samen plannen gingen maken zodat er nieuw inzicht werd verkregen in eigen handelen en beleven.

ICT

Naast mijn onderwijstaken heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met ICT in het onderwijs. Ict niet als doel maar als middel om het werken effectiever te maken met behulp van actuele digitale tools. Het intensief volgen van de laatste ontwikkelingen en daarna analyseren wat werkbaar en inpasbaar is in ons onderwijs, zowel op school als op stichtingsniveau. Verder bestonden mijn taken uit het zoeken en implementeren van oplossingen in de Cloud, inkoop  en advisering van hard- en software, presentaties over en trainingen van digitale middelen en het begeleiden van implementatietrajecten.

Onderwijs

Mijn roots liggen in het onderwijs en ik heb hier met veel liefde en toewijding gewerkt. Na vele jaren les en leiding te hebben gegeven, is het een voorrecht om mijn ervaring te mogen gebruiken in het onderwijs. Sinds kort ben ik weer begonnen met les geven omdat ik dat miste en ook omdat ik graag wil bijblijven en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt. Daarnaast wil ik kijken wat ik voor een school kan betekenen als ze op zoek is naar ondersteuning voor de directeur wanneer het werk hem of haar te veel af wordt en driegt af te haken. Dat kan in de vorm van gesprekken over de uitvoering en de inhoud van de werkzaamheden, maar ook gesprekken over hoe je als persoon tegen je werk aan kijkt.  Ik heb goed zicht op effectief onderwijs, behoeften van leerlingen en leerkrachten en weet wat een team nodig heeft om goed te functioneren.

Coaching startende directeur

Vanaf de zomervakantie (2023) kom ik één morgen in de week op school om een jonge onervaren directeur te begeleiden. We hebben gesprekken over de organisatie van de school, de uitdagingen die er liggen en over het persoonlijk leiderschap. We hebben met elkaar uitgesproken wat we van elkaar verwachten en dat ik kritische vragen zal stellen, zodat hij zich bewust wordt van zijn handelen. We zijn duidelijk en transparant naar elkaar en daardoor leren we veel van elkaar.

Tijdelijk directeur

Medio maart 2023 ben ik gestart als tijdelijk directeur op een school in Vroomshoop. Ik was op deze school al bekend omdat ik hier vorig jaar had gewerkt als tijdelijk directeur voor vervanging van ziekte. Nu omdat er een vacature was voor directeur op deze school. Ik ben daar gestart en zal daar werken totdat er een nieuwe directeur benoemd is. Na een onrustige periode voor het team was het van belang om te zorgen dat de rust en een goed werkklimaat zou herstellen. Dat was een mooie en prettige uitdaging die mij ligt en ook goed af gaat. Ik weet nu dat ik tot de zomervakantie hier werk omdat ze een nieuwe directeur benoemd hebben. Nu vooral bezig met de formatie, gesprekken met leerkrachten en team. Daarnaast natuurlijk het schoolplan, de schoolgids, het activiteitenplan en dat soort zaken voor het nieuwe cursusjaar vorm gaan geven. Het team doet hier het belangrijkste in en ik geeft hier sturing aan.

Coaching directeur en team

In januari ben ik gestart met gesprekken en een coachingstraject op een school. Het betrof hier de samenwerking tussen het team en de directeur. De vraag was wat dit team en deze directeur nodig hebben om optimaal samen te kunnen werken. Dit traject was maar van korte duur omdat de directeur de keuze had gemaakt om te gaan werken als leerkracht binnen een ander bestuur. Hier lag zijn ambitie en voelde hij zich prettiger dan als leidinggevende. Voor het team en de directeur dus een nieuwe start.

Tijdelijk directeur Oranjeschool

Vanaf maart 2022 ben ik gestart op de Oranjeschool in Vroomshoop als tijdelijk directeur, vanwege ziekteverlof van de huidige directeur. Ik werd gevraagd om deze school te leiden voor 2 tot 3 dagen. Voordat ik deze klus heb aanvaard, heb ik een gesprek gehad met de bestuurder en een paar collega’s van de school, gevolgd door een uitgebreide rondleiding. Ik kreeg al snel een goed gevoel bij deze school en dit team. Dat is voor mij belangrijk om enthousiast te starten en me snel te kunnen inwerken. Ik had meteen het gevoel dat ik te maken had met een hardwerkend en gedreven team en dat bleek ook al snel zo te zijn. Ik werk hier tot 14 juni en daarna neemt de directeur het weer over. Ik heb hier een goede tijd gehad, met helaas veel zieke collega’s. Samen zijn we deze tijd goed doorgekomen, door veel extra inzet van collega’s. Samen de schouders eronder past bij de sfeer van de Oranjeschool. Ik heb dit ook mogen ervaren en hier prettig gewerkt en weer veel geleerd.

Coachen startende leerkracht

In januari 2022  ben ik gevraagd om een startende leerkracht te begeleiden op een school in Enschede. Deze leerkracht was binnen een maand na de start van het schooljaar gevraagd om fulltime te gaan werken in groep 6. Hij liep vast op de sfeer en het gedrag van een aantal kinderen in de groep. Daarnaast onderwerpen als klassenmanagement, instructie en aanpak. Samen zijn we op zoek gegaan naar de beste oplossing en naar wat werkt voor deze groep. ik had gekozen voor learning on the job. Deze wijze van werken is ons beiden goed bevallen. Voor mij was dit ook de 1e keer om op deze manier te werken. We hebben mooie stappen gemaakt en met de groep doelen opgesteld om aan te gaan werken.

Tijdelijk directeur Prof. Huizingschool

Op 20 augustus ben ik gestart op de Prof. Huizingschool, onderdeel van Kentalis, als tijdelijk directeur. Deze school in Enschede is een cluster 2 school. Voor mij een nieuwe uitdaging omdat ik nog nooit in het SO heb gewerkt. Leiding geven blijft hetzelfde.  Samen met de huidige directeur geef ik inhoud aan de directietaken. Deze job is van tijdelijke aard omdat er een advertentie uitstaat voor een definitieve directeursaanstelling. Tot die tijd ben ik lid van de tweehoofdige directie. Mooie kans om mijn horizon te verbreden.
Op 1 mei kreeg ik de vraag voorgelegd of ik, na het vertrek van de huidige directeur, de school wilde leiden totdat er een nieuwe directeur benoemd was. Ik ben die uitdaging aangegaan en het was inderdaad een behoorlijke taak. Het is me gelukt om met de formatieplannen voor het nieuwe schooljaar te starten en af te ronden. Had niet gedacht in zo’n korte tijd dat naar tevredenheid te realiseren. Mijn opdracht was: leid en begeleid de school, in de breedste zin van het woord, op de juiste wijze en breng rust. Zorg er voor dat het schooljaar goed wordt afgesloten en dat alles geregeld is, zodat ze het nieuwe schooljaar kunnen starten. Ik kan vol trots melden dat me dat gelukt is, mede dankzij hulp van collega’s.  Samen waren we een sterk team.

Coaching van een directeur

Mijn nieuwe opdracht is bij Chrono, stichting voor primair onderwijs in Hardenberg. Deze bestaat uit het coachen van een directeur van een basisschool. Een unieke kans waar ik veel van mijn opgedane ervaring in het basisonderwijs kan gebruiken en delen. Een boeiende uitdaging.

Training Office365 en Cloudwise

Vanaf nu ben ik begonnen om, in opdracht van HCS, trainingen te geven aan personeelsleden van de scholen van stichting OPONOA. Op de eerste school een start gemaakt. Leuk om te doen en interessant om te zien hoeveel overeenkomsten en ook verschillen er zijn in de wijze waarop deze informatie opgepakt en verwerkt wordt. Het komt er toch maar weer bij voor de toch al zo drukke onderwijsmensen. Respect voor deze collega’s.

Presentatie TopOndernemers 2.0

Op maandagmiddag 26 maart 2018 heb ik mijn 1e presentatie over TopOndernemers gegeven voor uitgeverij Onlineklas op een school in Dalfsen. Voor de eerste keer was ik best tevreden. Hier en daar moet ik nog wat aanpassingen doen. Leren vanuit de praktijk is het belangrijkst. Interactie met de leerkrachten is het leukst. Op naar Amsterdam voor de volgende presentatie. Een totaal nieuwe carrière met mooie uitdagingen..

Les geven

In februari heb ik een dag ingevallen in groep 6 van de Prins Constantijnschool in Goor. Was een leuke ervaring om na zoveel jaren weer les te geven. Even vooraf de lessen goed doornemen en wat creatief denken en organiseren en dan gaat het prima. Net alsof je nooit weg bent geweest. Prettig gewerkt voor mezelf zowel als voor de kinderen. Altijd goed om dat te horen van de kinderen bij de evaluatie aan het eind van de dag .